Historiek Oostendse Petanque Club.VZW. (tekst van Maurice Claes)

 

Enkele petanque vrienden treffen elkaar in de Provoosthallen, taverne Oud Vliegplein, Steense Dijk, te Oostende, om deze sport te beoefenen op twee aangelegde terreinen, gelegen voor de taverne.

Samen brengen zij het nodige kapitaal samen om een VZW. op te richten.

En op 13/09/1990 wordt de VZW opgericht

Door het grote succes, er waren reeds 67 leden bij de oprichting, werd er gezocht naar een lokaal om binnen te spelen.
Hun oog viel op een vervallen stalling van 7 bij 20 meter, gelegen op het domein, achter de loods, die momenteel dienstig is als binnen speelplein.

Met de nodige aanpassingen : plaatsen raam, verwarming door middel van twee gasradiatoren, plaatsen van een kleine toonbank, frigo en de nodige dranken, kon men starten met 3 binnen terreinen.

Er werd aangesloten bij de VLPS, Provincie Oost-Vlaanderen,(West-Vlaanderen was toen nog niet actief.)

Toen West-Vlaanderen opgericht werd sloot OPC aan, onder stamnummer 09.

Via Claes Maurice, werd de groendienst Stad Oostende ingeschakeld voor de aanleg van 9 buiten terreinen met  kappen van bomen, rond het lokaal.

 

Grootste activiteit: van 24 tot en met 26/06/1993 inrichten “14th International North Sea Petanque Tournament” met deelname van:

België, Nederland, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Zweden en Denemarken .Gesteund door VLPS en Stad Oostende.

Door het grote succes werd er uitgekeken naar een nieuwe locatie.

Wijlen Rommelaere Yves en Claes Maurice namen het initiatief om een locatie te zoeken.

Via stadbestuur, die geen leegstand had werd er gezocht naar een gepast terrein, dat door Mr. Rommelaere gevonden werd aan de Steense Dijk, 2, 8400- Oostende, de huidige locatie.

Claes Maurice had intussen de juiste architect gevonden.

Plannen werden gemaakt en ingediend.
Resultaat: Stad Oostende was bereid de som van 3.500.000 Fr ter beschikking te  stellen van de vzw om deze nieuwe infrastructuur te realiseren.
Evenwel wilde de voorzitter en penningmeester van toen niet tekenen voor ontvangst.  Geen handtekeningen, geen geld. Reden voor de weigering;  de eerste wou zijn” huizeke niet verliezen” en de tweede mocht niet tekenen van haar “ notaris”
Zo werd het project afgevoerd.


Later, 1997-1998, werd terug contact opgenomen met het stadsbestuur, dat bereid was een lening toe te staan, voor huidige constructie.

Momenteel zijn er nog drie van de 67 leden van de oprichting actief in de club, te weten Verbanck Louisette, Dubois Roland en Claes Maurice.

Wintercompetitie 50-plussers 1994-1995- 1° afdeling werd gewonnen door de ploeg van Oostende A, met volgende spelers: Claes Maurice ( kapitein), Dewilde Frans, Rosselle Daniël, Pieters Servais, Naert Freddy, Penet Willy en Snijckers Marie-Jeanne.

Begin 1998 werd er dan gestart met de bouw van de nieuwe infrastructuur.

 

 

1998

Oostendse Petanqueclub begint aan de bouw op de huidige terreinen

2020

    

De binnenterreinen nu