De jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op 30-03-2023

we rekenen ten stelligst op uw aanwezigheid