Tel: 059 80 89 46

E-mail: oostendsepc@skynet.be 

Bankrek.: BE94 7380 0497 5314

 

            Geacht Clublid,

 

            Het nieuwe speeljaar van onze club begint op 15 april van elk jaar zowel voor recreanten als voor licentiehouders. 

 

            De aansluiting bij de Petanque Federatie Vlaanderen (P.F.V.-licentie) verplicht u niet tot het meespelen in competitiewedstrijden,
           doch bezorgt u een algemene verzekering tegen ongevallen  tijdens alle recreatie-spelen, zolang u speelt op de terreinen van een club aangesloten bij de P.F.V.

            Deze brief wordt verstuurd per post of per e-mail.  Eén brief per samenwonenden dus ook de betaling mag zo geschieden.  Gelieve bij betaling, als mededeling, de naam en voornaam van elk lid te vermelden op de overschrijving.

            Gelieve het volgende aandachtig te lezen!!!

 

            De jaarlijkse bijdragen zijn :

 

            Doordat dit jaar alle kosten voor de club de hoogte in zijn gegaan, zijn we genoodzaakt om ook de lidgelden te verhogen als volgt :

            1° Recreanten : zonder licentie (lidmaatschap met sportverzekering enkel geldig in O.P.C.)

                        A: Spelers vanaf 17 jaar : 35 € te betalen voor 31 mei 2022 (na 31 mei 40 €).

                        B: Spelers beneden de 17 jaar : 15 € te betalen voor 31 mei 2022

                        Nota : de recreanten die hun bijdrage betaald hebben voor het nieuwe jaar kunnen                 achteraf nog een licentie aanvragen mits een opleg te betalen van 28 € en voor de                jeugd 8 €,

 

            2° Spelers die een P.F.V. Competitielicentie wensen bij O.P.C. :

                        A: Spelers (vanaf 17 jaar) competitie of spelen ingericht door de P.F.V. te storten voor 31 mei 2022 : 55 € (na 31 mei 2022 :  60 €)

                        B: Jongeren (beneden de 17 jaar) betalen 20 € en na 31 mei 25 €

 

            NOTA BENE : De vrijheidsovergangsperiode (transfert) gaat  dit jaar uitzonderlijk door van 1 mei tot 31 mei 2022.

 

            3° Spelers die een P.F.V.-licentie hebben bij een andere club : betalen 20 €

                        Zij zijn bijleden en mogen op volgende ogenblikken op onze terreinen spelen :

                        Elke namiddag alsook op de meli-melo's.

                        Niet op de Clubkampioenschappen, op de oefenmatchen en op bepaalde meli-melo's.

 

            Gelieve uitsluitend te storten met een overschrijving. 
           
Dit laat de penningmeester toe alles beter te kunnen volgen en jij behoudt een bewijs van storting. 
            Bewijsstuk dat vooral nodig is voor competitiespelers samen met hun I.D.kaart, wanneer zij hun licentie nog niet ontvangen hebben (Art.3,1,3 Reglement Wintercompetitie).

 

            Nogmaals :

–       bekomen van een licentie : te storten voor 31 mei

–       leden zonder licentie (recreanten) : te storten voor 31 mei

–       wie de data niet respecteert betaalt meer!!!  Niet voor nieuwe leden na 1 juni

–       bankrekening : BE94 7380 0497 5314

 

            Openingsuren van het lokaal :

                        Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13u 30 tot 18 uur

 

            Hartelijk dank bij voorbaat.  Indien u meer informatie wenst, richt u dan tot één van onze bestuursleden.  Laat ons ook weten indien u geen lid meer wenst te zijn.

 

            Het bestuur.

 

            Carine Van Muylder

            Secretaris