Jaarlijkse algemene vergadering 7 februari 2024

Oostendse Petanqueclub

Steensedijk 2                                                             Oostende, 18 december 2023,

8400 Oostende

Tel : 059/80.89.46

E-mail : oostendsepc@skynet.be

www.oostendsepetanqueclub.be

Ondernemingsnummer : 0443.433.916

RPR Gent

 

 

 

                                               UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING

                                               OP WOENSDAG 7 FEBRUARI 2024 OM 14 UUR

 

           

            Beste clublid,

 

 

            Het bestuur van OPC nodigt u vriendelijk uit om aanwezig te zijn op de algemene vergadering welke zal plaatsvinden in de lokalen van OPC te 8400 Oostende, Steensedijk 2,
           op woensdag 7 februari 2024 om 14 uur in de namiddag.

            Er wordt een nieuw bestuur verkozen voor het komende jaar. Ge´nteresseerden kunnen zich kandidaat stellen bij Carine (c.vanmuylder@hotmail.com) en dit uiterlijk tegen 15 januari 2024.

            De lijst der kandidaten zal uithangen in de club vanaf 16 januari 2024.

 

            Hieronder de dagorde van deze algemene vergadering :

 

1)     Opname aanwezigen door de secretaresse

 

2)     Welkomswoord door de voorzitter

 

3)     Financieel verslag door de penningmeester (voorlopige plaatsvervanger)

 

4)     Kwijting boekjaar 2023

 

5)     Budget

 

6)     Stemming nieuwe bestuursleden voor het komende jaar

 

7)     Slotwoord door de voorzitter

 

            Wij hopen u alsdan te mogen verwelkomen.

 

 

            Met  dank en sportieve groeten,

 

 

           

            Carine Van Muylder

            Secretaresse OPC