TORNOOI “GROTE PRIJS STAD OOSTENDE” 2019

 

 

REGLEMENT  

 

 

Artikel 1: ALGEMEENHEDEN

            - Het tornooi staat open voor iedereen die in het bezit is van een geldige  competitie licentie, erkend door de F.I.P.J.P. Geen licentie = geen deelname .

              - Er wordt gespeeld in tripletten, ofwel 2H/1D, ofwel 1H/2D.

            - Het officieel internationaal petanque reglement van de FIPJP is van toepassing.

           

Artikel 2: DATUM EN LOCATIE

            - Het tornooi gaat door op zondag 14 juli 2019 start om 13.30 uur op de terreinen van de

              Oostendse Petanque Club, Steensedijk 2 te 8400 Oostende ( Stenedorp ).

 

Artikel 3: INSCHRIJVINGEN

            - Vooraf verplicht via E-mail of telefonisch

                        E-mail: oostendsepc@skynet.be  of  d_hondtpatrick@skynet.be

                        TF : 0472/234523.

            - Inleg per triplet 18 € te betalen, bij voorkeur, vooraf op rekening van:

                        Oostendse Petanque Club

                        Steensedijk 2

                        BE-8400 OOSTENDE

                        IBAN: BE94 7380 0497 5314

                        BIC: KREDBEBB

            - Na de start zijn geen vervangingen toegelaten.

 

Artikel 4: WEDSTRIJDVERLOOP

            - Alle ronden worden gespeeld naar 13 punten.

            - De wedstrijd wordt gespeeld in vier  ronden.

            - Er wordt gestreefd opdat geen tweemaal tegen elkaar wordt gespeeld.

            - Na het spelen van elke ronde moeten de puntenkaarten, ingevuld met de uitslag, afgegeven worden in het secretariaat.

- Een bye wordt ingetekend als 13-7.

 

Artikel 5: FORMULE

            - 1ste ronde: integrale trekking, alleen het toeval is beslissend.

- Vanaf 2de ronde : ploegen met evenveel overwinningen tegen elkaar: 

-       Indien nodig ( oneven aantal ploegen ) wordt de best gerangschikte ploeg uit de lagere reeks meegenomen .

-        In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen is de ploeg bye - max 1 maal, =  diegene die vanaf de tweede ronde laagst geklasseerd staat.

-        Het zou kunnen dat er 2 x op dezelfde zone wordt gespeeld .

-        Indien haalbaar wordt er geen 2 x tegen dezelfde ploeg gespeeld .

 

- Bij het opmaken van de rangschikking wordt rekening gehouden met:

- 1° het aantal overwinningen.

- 2° het verschil tussen de plus en de min punten.

- 3° aantal gescoorde punten

- 4° in volgorde beste resultaten: 1°-2°-3°-4°- ronde.

 

 

Artikel 6: ORDE EN TUCHT 

            - Het roken is verboden in het lokaal en op de terreinen.

            - Alcoholische dranken en stimulerende middelen zijn eveneens verboden op de terreinen  alsook het gebruik van  G.S.M.’s.

           - Er dient gespeeld te worden met volledig gesloten schoenen.

           - Er mogen geen gescheurde broeken gedragen worden en bij voorkeur wordt er gespeeld in  sportkledij

Artikel 7: PRIJZEN

            - Alle deelnemers krijgen een prijs; 30% in geld en 70% in naturaprijzen.

.

Artikel 8: BETWISTINGEN

            - De jury zal bestaan uit de wedstrijdleider, de scheidsrechter(s) en twee bestuursleden.

            - De jury onder voorzitterschap van de wedstrijdverantwoordelijke is bevoegd om te beslissen bij gebeurlijke betwistingen

            - De jury zal zich steunen op het Internationaal Petanque Reglement.

            - De jury mag alle schikkingen nemen voor een goed verloop van het tornooi.

            - De beslissing van de jury is onherroepelijk.

 

 

      De secretaris                                         Prov. Adj. Dir. sport W.Vl                       De voorzitter

 

Seynaeve Jean-Pierre                                     Devoldere Gustave                             D’Hondt Patrick