Tel: 059 80 89 46

E-mail: oostendsepc@skynet.be 

Bankrek.: BE94 7380 0497 5314

 

Geachte Clublid,

Het nieuwe speeljaar van onze club begint op 15 april van elk jaar zowel voor recreanten als voor licentiehouders.

De aansluiting bij de Petanque Federatie Vlaanderen ( P.F.V.-licentie) verplicht u niet tot het meespelen  in competitiewedstrijden,
        doch bezorgt u een algemene verzekering tegen ongevallen tijdens alle recreatie-spelen,  zolang u speelt op de terreinen van een club aangesloten bij de P.F.V.

Deze brief wordt verstuurd per post of per e-mail.
         En brief per samenwonenden dus ook de betaling mag zo geschieden. Gelieve bij betaling, als mededeling, de naam en voornaam van elk lid te vermelden op de overschrijving.

Graag zo vlug mogelijk uw bijdrage te betalen.

Gelieve het volgende aandachtig te lezen!!!             

 De jaarlijkse bijdragen zijn:

1/ Recreanten : zonder licentie, (lidmaatschap met sportverzekering bij PFV).

Spelers vanaf 17 jaar: 31 te betalen vr 20 april (na 2o april 36 )

Spelers beneden de 17 jaar 10 te betalen vr 20 april

 

 De recreanten die hun bijdrage betaald hebben voor het nieuwe jaar kunnen achteraf nog  een licentie aanvragen mits een opleg te betalen van 28 en voor de jeugd 8 .

 

2/ Spelers die een P.F.V.-licentie wensen bij O.P.C.:

Spelers (vanaf 17 jaar) competitie of spelen ingericht door de P.F.V. te storten vr 10  april: 51 .  (Na 15 april 56)

 

 Jongeren(beneden de 17 jaar) betalen 15 . En na 20 april 20

 

 NOTA BENE : De vrijheidsovergangsperiode (transfaire) gaat door van 16 maart tot 15 april.

 

3/ Spelers die een P.F.V.-licentie hebben bij een andere club: betalen 15 .

     Zij zijn bijleden en mogen op volgende ogenblikken op onze terreinen spelen:

- Elke namiddag en op vrijdagavond bij een club van Interclub, alsook op de meli-melos.

- Niet op de Clubkampioenschappen, op de oefenmatchen en op bepaalde meli-melos.

 

       Nogmaals:

-     bekomen van een licentie: te storten vr 15 april.

-     leden zonder licentie (recreanten) :  te storten vr 15 april

-     wie de data niet respecteert betaalt meer!!! Niet voor nieuwe leden na 1 mei.

-     bankrekening: BE94 7380 0497 5314    

      
of Europese overschrijving                  

                         IBAN : BE94 7380 0497 5314
                        
BIC: KRED BE BB
 

            Hartelijk dank bij voorbaat, indien u meer informatie wenst richt u dan naar n van onze bestuursleden. Laat ons ook weten indien u geen lid meer wenst te zijn. 

           Namens het  bestuur,