Betreft: communicatie wintercompetitie n.a.v. Covid-19


***********************************************************

Beste provinciale verantwoordelijke  , Beste clubbestuurder , Beste PFV-lid

 

Om alle verwarring te vermijden willen wij u op de hoogte brengen dat het Bestuursorgaan van de PFV momenteel nog steeds aan het werken is aan een format voor de wintercompetitie 2020/2021.

Het is geen gemakkelijke opdracht, maar we hebben de bedoeling om in het najaar van start te gaan met een competitie waaraan alle competitieleden kunnen deelnemen.

Naast alle andere huidige problematieken rond het coronavirus pakken we ook dit bijzonder ernstig aan.

Uiteraard moeten we blijvend rekening houden met de epidemiologische situatie die dagelijks evolueert en dienen we bereid te zijn om onze competitie aan te passen aan de opgelegde maatregelen en maatregelen van ‘het gezonde verstand’.

Wat als we bijvoorbeeld terug in lockdown moeten gaan, wat als bepaalde regio’s in quarantaine geplaatst worden, … evengoed moeten we rekening houden met de beschikbare infrastructuur van onze clubs.

Maar bovenal ligt de gezondheid van onze leden ons nauw aan het hart.

Kortom, een heleboel factoren waar we niet licht mogen over gaan.

Dit betekent echter niet dat we de moed laten zakken, maar dat we toch zullen proberen om, binnen alle reglementeringen, een mooi format aan te bieden.

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte wanneer er een volwaardig format werd opgemaakt en goedgekeurd door het Bestuursorgaan van de PFV.

Maar weet dat we ondertussen achter de schermen volop de krachten bundelen om binnen de beperkende mogelijkheden een plan uit te werken zodat u in het najaar opnieuw kan genieten van uw geliefkoosde sport.

Draag zorg voor jezelf en elkaar.

Play safe, stay safe!

Het voltallig PFV-bestuur