Er mag sinds 8 juni 2020 in doubletten gespeeld worden

 

Betreft: coronalockdown - exitstrategie Fase 2 - heropstart sportsector

 

PFV -richtlijnen:

Vermits er geen wijzigingen zijn in de overheidsmaatregelen en de PFV de gezondheid en veiligheid van alle petanquespelers voorop stelt, adviseren we ten stelligste de PFV-richtlijnen die sinds 4 mei werden uitgevaardigd te blijven volgen. Al onze PFV-clubs hebben deze richtlijnen reeds ontvangen en kunnen steeds geraadpleegd worden op onze website.

Belangrijk:

 - blijf te allen tijde de nog steeds geldende algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen volgen.

­ Sport niet en blijf thuis als je (of een huisgenoot) symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen.

- Ga pas weer sporten als het mag van je arts.

 ­ Ouders & toeschouwers zijn niet toegelaten.

­ Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen.

­ Iedereen gaat na het spelen onmiddellijk naar huis.

­ Organiseren van trainingen kan enkel binnen de eigen club of vereniging.

­ Op voorhand inschrijven is noodzakelijk.

Voor de sporter

 ­ Te allen tijde wordt de afstand van 1,5 meter tussen elkaar gerespecteerd.

 ­ Iedere sporter ontsmet voor en na het gebruik zijn/haar materiaal.

­ Ontsmet voor en na het spelen je handen.

­ Iedere sporter gebruikt enkel zijn/haar materiaal en raakt het materiaal van anderen niet aan.

­ Iedere sporter gebruikt, wanneer hij/zij aan de beurt is, zijn/haar eigen doelkogeltje.

­ Er wordt geen gebruik gemaakt van een werpcirkel. De werpcirkel wordt met de voet op de ondergrond getekend.

 ­ Er wordt enkel gemeten door de aanwezige trainer/meerderjarige toezichter.

­ Scoreborden mogen niet worden gebruikt.

­ Geen enkel lichamelijk contact is toegestaan.

­ Het is niet toegestaan om op (vast outdoor) zitmeubilair plaats te nemen.

­ Iedereen gebruikt zijn/haar gezond verstand om elkaars gezondheid te waarborgen.

 

Voor de trainer/meerderjarige toezichter

­ De trainer/meerderjarige toezichter is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de training en het in goede banen leiden van de training volgens de opgelegde maatregelen.

­ Te allen tijde wordt de afstand van 1,5 meter tussen elkaar gerespecteerd.

­ Ontsmet voor en na het gebruik jouw materiaal.

­ Gebruik enkel jouw materiaal en raak het materiaal van anderen niet aan.

­ Ontsmet voor en na de training jouw handen.

 ­ Meten gebeurt enkel door de trainer/meerderjarige toezichter. Hij/zij gebruikt hiervoor het eigen materiaal.

 ­ Scoreborden mogen niet worden gebruikt. ­ Didactisch materiaal wordt enkel door de trainer/meerderjarige toezichter aangeraakt.

 ­ Maximum aantal sporters volgens het aantal beschikbare terreinen met een maximum van 20.

(bijvoorbeeld: 12 terreinen beschikbaar = 12 deelnemers / 30 terreinen beschikbaar = 20 deelnemers).

­ Oefeningen worden zo veel mogelijk individueel uitgevoerd (1 oefening/terrein; 1 sporter/terrein).

­ Wedstrijdvormen kunnen enkel in de vorm van 1 tegen 1-situaties.

­ Voordoen van oefeningen door de trainer/meerderjarige toezichter gebeurt met het eigen materiaal.

 ­ Het is niet toegestaan om op (vast outdoor) zitmeubilair plaats te nemen.

­ Iedereen gebruikt zijn/haar gezond verstand om elkaars gezondheid te waarborgen.

*************************************************************************************************************************************************************************

Vanaf maandag 4 mei hebben we de toelating gekregen van de schepen van sport om terug wat aan de slag te gaan

Let wel op: er zijn strikte regels, indien je deze niet kan toepassen….blijf dan in je kot , want bij controle zal de sanctie zwaar zijn

Voor de spelers

1. 1 tegen 1

2. Iedere speler ontsmet voor en na het gebruik zijn/haar materiaal.

3. Ontsmet voor en na het spelen je handen.

4. Iedere speler gebruikt enkel zijn/haar materiaal en raakt het materiaal van de andere niet aan.

5. Iedere speler gebruikt, wanneer hij aan de beurt is, zijn/haar eigen doelkogeltje.

6. Er wordt geen gebruik gemaakt van een werpcirkel. De speler die de mène start tekent met de voet een cirkel op de ondergrond.

7. Beschikbare terreinen worden voor maximum 50% bezet. Tussen twee terreinen waarop wordt gespeeld, wordt telkens een terrein vrij gelaten.

8. Meten gebeurt door maximum 1 persoon tegelijk; iedere speler gebruikt zijn eigen meter.

9. Scoreborden mogen niet worden gebruikt.

10. Te allen tijde wordt de afstand van 1,5 meter tussen elkaar gerespecteerd.

11. Iedere speler wordt aangeraden een mondmasker te dragen en de gebruiksmaatregelen hierrond te respecteren.

12. Geen enkel lichamelijk contact is toegestaan.

13. Het is niet toegestaan om op (vast outdoor) zitmeubilair plaats te nemen.

14. Na het spelen ga je onmiddellijk naar huis.

15. Iedereen gebruikt zijn/haar gezond verstand om elkaars gezondheid te waarborgen. HOU 1,5 m. AFSTAND MET ALLE ANDEREN

Voor de clubs

Clublokalen/kantines mogen niet geopend worden. Toiletten worden wel geopend

- Indien mogelijk de ‘vrije’ terreinen afbakenen.

- Indien er (vast outdoor) zitmeubilair aanwezig is, is het aan te raden deze te verwijderen of af te bakenen.

- Indien scoreborden aanwezig zijn, dienen deze verwijderd te worden of afgedekt te worden.

- Indien de terreinen afgesloten zijn met een hek, poort, ... is het aan te raden deze steeds open te laten staan zodat niet iedereen dit met de handen moet aanraken om de terreinen te betreden.

- Print enkele exemplaren van de richtlijnen van de PFV en   hang deze uit aan de terreinen. Het document plastificeren of in een plastic insteekmapje steken is aan te raden.

Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De Petanque Federatie Vlaanderen iso p geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze maatregelen.

Indien we met z’n allen deze richtlijnen strikt opvolgen zorgen we voor elkaar terwijl we ook opnieuw kunnen

genieten van onze geliefde sport. Dus... hou vol en play safe!

We rekenen op uw begrip en medewerking en zullen u verder op de hoogte houden in geval van nieuwe maatregelen/beslissingen.

Met groeten van het bestuur